TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020

Zöldülő Besenyszög – Sportliget Kialakítása Besenyszögön

126,18 millió forint európai uniós és hazai, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Besenyszög Város Önkormányzata TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú ZÖLDÜLŐ Besenyszög – Sportliget kialakítása Besenyszögön című pályázata.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A TOP-2.1.2-15 kódszámú Zöld város kialakítása című felhívásra benyújtott pályázat megvalósítása Besenyszög város településközpontjában az Erzsébet-kertet, a Sportpályát valamint a Sportpálya előtti területet érinti.

A fejlesztés eredményeként a város zöld felületeinek használatát, látogatottságát kívánjuk növelni, amely korszerű körülményeket biztosít azoknak, akik szabadidejüket az otthonukhoz közel, jól megközelíthetően, jól felszerelt közterületen kívánják tölteni.

Az Erzsébet-kertben 3-14 évesek számára játszótér és pihenőhelyek kerülnek kialakításra, melyek illeszkednek a meglévő növényzetéhez. A zöldfelület helyreállításával és kiegészítésével egy árnyas, ligetes park jön létre. A meglévő épületet felújítjuk, fedett terasszal bővítjük. A kerékpár-kölcsönző működéséhez 5db kerékpár beszerzését is tervezzük.

A Sportpálya mellett kialakításra kerülő tornapályán lehetőség lesz sétálni, futni, a munkaállomáson telepített eszközöket használva tornázni, illetve a kiépített pihenőhelyeken megpihenni. A területen szintén szükséges a zöldfelület rekonstrukciója. A sport által a lakosok közelebb kerülnek a természethez, a környezettudatos szemléletük spontán is fejlődik.

Az egészség- és mozgástudatos szemlélet kialakítására, környezettudatosságra nevelő programok megtartása helyi civilek együttműködésével szintén része a projektnek.

A Projekt fizikai befejezésének napja: 2023. év 09. hó 30. nap

A támogatás összege: 126.184.010.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

További információ kérhető:

Lázár Norbert pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, palyazat@besenyszog.hu

Események:

2024.04.29.

Besenyszög Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Besenyszög Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Besenyszög belterület 454 hrsz. alatt felvett, kivett közterület, vásártér, szolgáltató épület megjelölésű, természetben 5071 Besenyszög, Jászladányi út 2/D. szám alatt fekvő ingatlanon meglévő Erzsébet-kerti Közösségi és szolgáltató épület bérbeadás útján történő tovább hasznosítására.

A pályázati felhívás megtekintéséhez kattintson ide.

A pályázati adatlap letöltéséhez kattintson ide.

Az alaprajz megtekintéséhez kattintson ide.

A bérleti szerződés tervezet megtekintéséhez kattintson ide.

2023.09.30.

A SOFT tevékenységek megvalósítását követően megtörtént a projekt fizikai befejezése.

2023.09.28.

Partnerségi tájékoztató a projekt megvalósításáról.

2023.09.21.

„Miénk a tér!” A SOFT tevékenységek keretében az óvodásoknak szabadtéri játékos sportversenyt tartottunk az új játszótéren.

2023.09.15.

„Ez a föld a miénk!” A SOFT tevékenységek keretében a település felnőtt lakosságának szemléletformáló előadást tartottunk a környezetvédelem és az energiatudatosság jegyében.

2023.09.14.

„Mozogj a szabadban!” A SOFT tevékenységek keretében az általános iskolásoknak szabadtéri testnevelés órát tartottunk a szabadtéri tornapályán és sétaúton.

2023.09.09.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént.

2023.07.15.

Az építés kivitelezés elérte a 75%-os készültségi fokot.

2023.06.30.

Az építés kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot.

2023.06.15.

Az építés kivitelezés elérte a 25%-os készültségi fokot.
Az önerő kiváltására forrás-ráemelés kiegészítés iránti kérelem került benyújtásra.

2023.05.22.

„Mi is lehetünk környezettudatosak!” A SOFT tevékenységek keretében az általános iskolásoknak szemléletformáló oktatást tartottunk.

2023.05.20.

„Óvjuk környezetünket” A SOFT tevékenységek keretében az óvodásoknak szemléletformáló program megvalósítására került sor.

2023.05.19.

„Tegyük együtt szebbé Besenyszögöt” A SOFT tevékenységek keretében szemétszedésre és virágültetésre került sor.

2023.05.15.

A projekt keretében 5 db kerékpár beszerzésére került sor.

2023.05.15.

2023.05.15.

2023.05.11.

2023.04.11.

A munkaterület átadás-átvételére sor került.

2023.03.31.

Az ötödik közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, így a nyertes ajánlattevővel létrejött a vállalkozási szerződés.

2023.03.30.

A többlet-támogatási kérelmünk pozitív elbírálását követően a Támogatási szerződés módosítás hatályba lépett.

2022.12.01.

A negyedik közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította.

2022.11.29.

A pályázat megvalósíthatósága érdekében forrás-ráemelési kérelmet nyújtottunk be a megemelkedett építési költségek fedezetére.

2022.09.08.

A harmadik közbeszerzési eljárás során egyetlen ajánlat érkezett, ezért a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította az eljárást.

2022.03.10.

A második közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatok közül egyetlen érvényes ajánlat maradt, mely jelentősen meghaladta a támogatásként rendelkezésre álló forrás összegét, ezért a Képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította az eljárást.

2021.11.11.

A közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatok bontása során megállapításra került, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlat is jelentősen meghaladta a támogatásként rendelkezésre álló forrás összegét, ezért a Képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította az eljárást és új eljárás megindítását kezdeményezte.

2021.09.23.

Elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

2021.07.14.

Elkészültek a módosított építési engedély alapján a kiviteli tervek.

2021.03.01.

A műszaki tartalom módosítására irányuló kérelmünk jóváhagyását követően hatályba lépett a Támogatási Szerződés módosítása

2020.02.20.

Műszaki tartalom módosítására vonatkozó kérelmet nyújtottunk be a támogatóhoz.

2019.12.13.

Az Erzsébet-kerti közösségi és szolgáltató épület építésére vonatkozó építési engedély módosítása jogerőre emelkedett.

2018.11.08.

Elkészült a Akcióterületi Terv (ATT) a „SOFT” elemekhez kapcsolódó városi rendezvénynaptár és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS).

2018.10.15.

Elkészült a Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA).

2018.04.27.

Elkészültek a kiviteli tervek.

2018.04.09.

A Támogatási Szerződés hatálybalépését követően a tervező elkészítette az engedélyezési tervdokumentációt. Az Erzsébet-kerti közösségi és szolgáltató épület építésére vonatkozó építési engedély jogerőre emelkedett.

2017.05.30.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Besenyszög Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött a Támogatási Szerződés, mely szerint 88.000.000,- Ft támogatás áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.

Galéria