TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00027

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Besenyszögön

110,40 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg Besenyszög Város Önkormányzata TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Besenyszögön című pályázata.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A TOP-3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra benyújtott pályázat megvalósítása Besenyszögön az Óvoda, a Gondozási Központ, a Múzeum épületét érintette. A kivitelezés sikeresen befejeződött, az épületek átadása megtörtént.

A projekt célja, az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági fejlesztése, saját közcélú villamos-energia és részben hőenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrásból nyert energiával.

A fejlesztés célja az épületek primer energia megtakarítása és ezáltal a fosszilis energiahordozóból származó Üvegházhatású Gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.

A fejlesztés eredményeként az alábbi tevékenységek valósultak meg: Külső határoló szerkezetek korszerűsítése, HMKE fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, Akadálymentesítés, Azbesztmentesítés, egyéb azbeszttartalmú anyagok mentesítése.

A projektnek köszönhetően a Gondozási Központ B és C épületszárnya homlokzati és födém hőszigetelést kapott és a B szárnyban kialakításra került egy akadálymentes mellékhelyiség. Az épületeken összesen 67,15 m2 nyílászáró lett kicserélve 3 rétegű hőszigetelt üveggel ellátott modern, műanyag szerkezetű nyílászárókra. A világításkorszerűsítés eredményeként mindenhol már csak LED típusú izzók működnek az épületben. Az energetikai korszerűsítés keretében a Gondozási Központ épületére 35,7 kWp teljesítményű-, a Múzeum épületére 5 kWp teljesítményű-, továbbá az Óvoda épületére 12,5 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.

Az Óvoda épületének korszerűsítése során elkészült az épület régi azbeszt tartalmú palafedésének cseréje cserepeslemezre, a hozzá kapcsolódó bádogosszerkezetek cseréjével együtt és beépítésre került egy 40 kW hőteljesítményű hőszivattyú és lemezes hőcserélő, programozható automatikával, kapcsolódó vezetékekkel, szerelvényekkel és puffer tartállyal, a városi távfűtési rendszerre történő csatlakoztatással.

A projektben megvalósult fejlesztések eredményeként a Gondozási Központ és az Óvoda épülete „BB – közel nulla energiaigényű” energetikai besorolást ért el.

A korszerűsítések hatására jelentős primer energia megtakarítás érhető el, továbbá a földgázra és villamos energiára fordított költségek a fejlesztés eredményeként számottevő mértékben csökkennek, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos települési célokra lesz hasznosítható.

A Projekt fizikai befejezésének napja: 2019. év 05. hó 31. nap

További információ kérhető:

Lázár Norbert pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, lazar@besenyszog.hu

Események

2017.11.03.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Besenyszög Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött a Támogatási Szerződés, mely szerint a 110.396.273,-Ft támogatás áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.
A támogatási Szerződés hatálybalépéséről tájékoztattuk a tervezőt. Kezdeményeztük, hogy készítse el a „kivitelezést támogató terveket”.

2018.02.12.

A műszaki tartalom módosítására irányuló Támogatási Szerződés módosítási kérelmet nyújtottuk be.

2018.07.16.

A műszaki tartalom módosítására vonatkozó kérelmünk jóváhagyását követően a Támogatási Szerződés módosítás 2018. július 12-én hatályba lépett. Megkezdődhet a közbeszerzési eljárás előkészítése.

2018.08.03.

Elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

2018.10.08.

Az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötésre került a nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés.

2018.12.28.

Az óvoda kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés befejezési határidejének módosítása vált szükségessé. A vállalkozási szerződés módosítása aláírásra került.

2019.01.18.

A Gondozási Központ és a Múzeum épületén befejeződtek a kivitelezési munkák. A műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtén.

2019.04.03.

A kivitelező befejezte az Óvoda épületének energetikai korszerűsítését. Sikeres volt a műszaki átadás-átvétel.

2019.05.31.

Elkészült a pályázati program megvalósításához kapcsolódó tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása valamint sor került a projektben vállalt képzés megtartására.

2019.05.31.

Galéria: