TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00004

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BESENYSZÖGÖN

100,38 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Besenyszög Város Önkormányzata TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00004 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Besenyszögön” című pályázata.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A TOP-3.2.1-16 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra benyújtott sikeres pályázat keretében 4 önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonysági fejlesztése valósul meg.

A projekt célja 4 önkormányzati tulajdonú épület (Családsegítő Szolgálat, Műszaki csoport Iroda, Műszaki csoport melléképület, Szociális Konyha) energiahatékonysági fejlesztése, saját közcélú villamosenergia és részben hőenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrásból nyert energiával.  A fejlesztés célja az épültek primerenergia megtakarítása és ezáltal a fosszilis energiahordozóból származó üvegházhatású-gázok  kibocsátásának csökkentése.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 12. hó 29. nap

További információ kérhető:

Lázár Norbert pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, palyazat@besenyszog.hu


Események:

2018.01.03.

Besenyszög Város Önkormányzata által az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. felhívásra benyújtott, TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 100.387.544,-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

2018.02.01.

Besenyszög Város Önkormányzata műszaki-szakmai tartalom és kapcsolódó költségek módosítására kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához.

2018.11.08.

A műszaki-szakmai tartalom és kapcsolódó költségek módosítására benyújtott kérelem jóbáhagyását követően a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Besenyszög Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött a Támogatási Szerződés, mely szerint 100.387.544,- Ft támogatás áll rendelkezésre a projekt megvalósítására. A Támogatási Szerződés 2018. november 6-án lépett hatályba.

2019.07.11.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 9-én tartott ülésén a „TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Besenyszögön” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról döntött.

2019.09.30.

A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A 4 ajánlati rész tekintetében a egy gazdasági szervezet adta a legkedvezőbb ajánlatot. A nyertes ajánlattevővel 2019. év szeptember hó 27. napján vállalkozási szerződés került aláírásra.

2019.10.02.

A szerződéskötést követően a munkaterület átadásra került a kivitelező részére.

2020.05.11.

Az építés kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot.

2020.08.31.

2020. augusztus 27-én 3 ajánlati rész tekintetében sor került a műszaki átadás-átvételi eljárásra, mely eredményesen zárult.

2020.09.28.

2020. szeptember 26-én a 4. ajánlati rész tekintetében is sor került a műszaki átadás-átvételi eljárásra, mely eredményesen zárult.

2020.10.12.

2020. október 12-én a projekt keretében képzésre kerül sor, mely keretében az energetikai beruházással érintett épületek állandó használói tájékoztatást kaptak az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól.

2021.10.01.

A projekt fizikai befejezése.

Galéria: