KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00987

Besenyszög Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

7,00 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Besenyszög Város Önkormányzata KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00987 azonosító számú, BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című pályázata.

A projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében valósul meg. A fejlesztés célja az adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése.

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás kötelezővé teszi az önkormányzatok számára az ASP rendszerhez történő csatlakozást. A jogszabályi követelményeknek eleget téve, a Besenyszög Város Önkormányzata és Szászberek Községi Önkormányzat csatlakoznak az ASP rendszerhez.

A projekt keretében eszközbeszerzés valósul meg a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Besenyszögi székhelyintézményénél és a Szászberki intézményénél, valamint megtörténik az elektronikus ügyintézés feltételeinek kialakítása, és a szakrendszereket érintő szükséges módosítások, adattisztítások elvégzése.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 06. hó 30. nap

További információ kérhető:

Tölgyesiné Mihályi Anita pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, tolgyesine@besenyszog.hu

Események

2018.07.05.

Befejeződött a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal ASP központhoz történő csatlakozása.

A projekt keretében beszerzésre és beüzemelésre kerültek az ASP rendszer használatához szükséges eszközök. Az ASP szakrendszereket használó köztisztviselők részt vettek a kötelező oktatásokon, elvégzésre kerültek a szakrendszerek működtetéséhez szükséges előkészítő feladatok (adatok tisztítása, migrálása, szakrendszerek tesztelése, élesítése). Megtörtént az ASP csatlakozással érintett szabályzatok, rendeletek felülvizsgálata, szükséges módosítása. Az elektronikus ügyintézéshez szükséges űrlapok elkészültek, az önkormányzat honlapján elérhetőek.

A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Besenyszögi székhelyén és Szászberki telephelyén a ASP központhoz történő csatlakozás megtörtént.

Galéria: