TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00003

Sport és közösségi központ létrehozása felhagyott TSZ központ hasznosításával

265,2 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Besenyszög Város Önkormányzata TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosító számú, Sport és Közösségi Központ létrehozása felhagyott TSZ központ hasznosításával című pályázata.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A TOP-2.1.1-15 jelű, Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú felhívásra benyújtott sikeres pályázat keretében Besenyszög központjában a felhagyott, jelenleg kihasználatlan TSZ iroda épülete újul meg.

A projekt célja, hogy a településen élők számára helyben elérhető sportolási lehetőségek álljanak rendelkezésre, az új rendezvényterem által több kulturális és egyéb előadás, rendezvény valósuljon meg, az új irodahelyiségek pedig a civil és közérdekű szervezetek működéséhez fognak hozzájárulni.

A fejlesztés eredményeként új funkciót kap a leromlott állapotú régi TSZ épület. Sportterem, multifunkciós terem, büfé, és kiszolgáló helyiségek, rendezvényterem és irodák kerülnek kialakításra. Megvalósul az épület akadálymentesítése, és energetikai korszerűsítése is. A környezettudatosság, és a fenntartható fejlődés érdekében megújuló energiaforrás alkalmazása (napelem) is része a projektnek.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 11. hó 30. nap

A támogatás mértéke: 100%

További információ kérhető:

Lázár Norbert pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, palyazat@besenyszog.hu


Események:

2017.07.27.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Besenyszög Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött a Támogatási Szerződés, mely szerint 200.000.001,- Ft támogatás áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.

2018.02.28.

A Támogatási Szerződés hatálybalépését követően a tervező elkészítette a kiviteli tervdokumentációt.

2018.11.29.

Elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

2019.01.21.

A közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatok bontása során megállapításra került, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata jelentősen meghaladta a támogatásként rendelkezésre álló forrás összegét.

2019.03.05.

A pályázat megvalósíthatósága érdekében forrásráemelési kérelmet nyújtottunk be az építési költségek fedezetére.

2019.05.15.

A nyertes ajánlattevő ajánlata jelentősen meghaladta a támogatásként rendelkezésre álló forrás összegét, ezért függő hatályú vállalkozási szerződés került aláírásra. A szerződés hatályba lépésének feltétele a forrás rendelkezésre állása.

2019.07.25.

A pályázat megvalósíthatósága érdekében az önkormányzat szerződést kötött beruházási hitel felvételére a szükséges forrás biztosításához.

2019.09.01.

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testületének határozata alapján a kivitelezéshez szükséges saját forrást önerőből (hitelből) biztosítja, ezért a vállalkozási szerződés hatályba lépett.

2020.07.23.

A 2019-ben beadott forrásráemelési kérelmünket a Kormány a 1436/2020 (VII.23.) határozatában 59.998.999.- Ft összeggel támogatta.

2020.08.29.

Az építés kivitelezés elérte a 25%-os készültségi fokot.

2020.12.03.

A fejlesztési hitel kiváltására újabb forrásráemelési kérelem került benyújtásra.

2021.03.12.

Az építés kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot.

2021.03.31.

Az építés kivitelezés elérte a 75%-os készültségi fokot.

2021.04.06.

Partnerségi tájékoztató a projekt előrehaladásáról

2021.05.06.

A Kormány 1270/2021. (V.14.) kormányhatározatában bruttó 5.199.944,- Ft többlettámogatást biztosított a projekt kivitelezésére.

2021.05.30.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént.

2021.05.31.

A SOFT tevékenységekhez kapcsolódó rajzpályázat meghirdetése ovisok részére.

2021.06.19.

A projekt SOFT tevékenységéhez kapcsolódóan Családi Nap került megrendezésre.

2021.09.28.

Az épület megkapta a használatbavételi engedélyt.

2021.10.26.

Meghívó partnerségi egyeztetésre, a létesítmény bemutatása, a helyiségek kihasználására alkalmas ötletek megbeszélése.

2021.11.03.

Partnerségi egyeztetés és az épület megtekintése, hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata.

A partnerségi egyeztetés előadásának megtekintéséhez kattintson ide.

2021.11.30.

A SOFT tevékenységek megvalósítását követően megtörtént a projekt fizikai befejezése.

Galéria: