EFOP-3.3.2-16-2016-00316

KALANDOS BARANGOLÁS A KULTÚRÁBAN

15,12 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Besenyszög Város Önkormányzata EFOP-3.3.2-16-2016-00316 azonosító számú, „Kalandos barangolás a kultúrában” című pályázata.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Az EFOP-3.3.2-16 jelű, Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért tárgyú felhívásra benyújtott sikeres pályázat keretében a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár támogatja a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapítását, kompetenciafejlesztését, továbbá kulturális szolgáltatásokat, tevékenységeket, színes programokat biztosít a gyermek- és ifjúsági korosztály számára.

A projekt hangsúlyozza a tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák jelentőségét, ami jelentősen hozzájárulhat a köznevelésben részt vevők tudásának gyarapításához, a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Más települések oktatási, nevelési intézményeivel való együttműködés keretében hozzájárulnak a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez. Hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal. A megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés, jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében, képességeik kibontakoztatásában, és innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában. Felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Hozzájárul a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 02. hó 28. nap

További információ kérhető:

Póczik Mónika pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, poczik.monika@besenyszog.hu

Galéria: