TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002

JÓ SZOMSZÉDOK – KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A SZOLNOKI JÁRÁSBAN

100 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Besenyszög Város Önkormányzata TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 azonosító számú, „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” című pályázata.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívásra benyújtott sikeres pályázat keretében konzorciumi formában egy fenntartható, jó szomszédság kialakítása a cél – közösségfejlesztő tevékenységek létrehozásával a Szolnoki járásban, ami közös együttműködéssel valósul meg.

A résztvevő tagok: Besenyszög Város Önkormányzata (Konzorciumvezető), és konzorcium tagjai Kőtelek, Nagykörű, Szászberek és Zagyvarékas Községek Önkormányzatai valamint Újszász Város Önkormányzata. A projekt céljai a helyi identitás és kohézió erősítése; helyi közösségek fejlesztése; települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése; a közösségi szerepvállalás megerősítése.

A támogatás mértéke: 100%

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 08. hó 18. nap

További információ kérhető:

Póczik Mónika pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, poczik.monika@besenyszog.hu

További információért kattintson az alábbi hivatkozásra: 

http://www.joszomszedok.hu/

2022. augusztus

A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 azonosító számú, „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” című pályázat 2022.08.18-án sikeresen lezárult.

A projekt 100 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében.

A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívásra benyújtott sikeres pályázat keretében konzorciumi formában egy fenntartható, jó szomszédság kialakítása volt a cél – közösségfejlesztő tevékenységek létrehozásával a Szolnoki járásban, ami Besenyszög Város Önkormányzata (Konzorciumvezető), Kőtelek Községi Önkormányzat, Nagykörű Községi Önkormányzat, Újszász Városi Önkormányzat, Zagyvarékas Község Önkormányzata és Szászberek Községi Önkormányzat együttműködésével valósult meg.

A projekt céljai a helyi identitás és kohézió erősítése; helyi közösségek fejlesztése; települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése; a közösségi szerepvállalás megerősítése.

A 100 millió forint európai uniós támogatás segítségével a 6 településen hely- és népismereti táborok, szomszédünnepek, kerekasztal beszélgetések, helytörténetet kutató közösségek és generációk közötti tudásátadás csoportok, belföldi és külföldi tanulmányutak, kiállítások valósultak meg. „Falukönyv” és tankatalógus készült.

2020. február

Elindult a projekt önálló honlapja www.joszomszedok.hu

2020. január

Folytatódott Nagykörűben, Zagyvarékason és Szászberken a Helytörténetet kutató közösség tevékenysége, igyekezve minél több lakost bevonva. Újszászon megalakult a Helytörténetet kutató közösség, illetve megrendezésre került az első Generációk közötti tudásátadás kiscsoportos tevékenység a szépkorúak és a gyerekek bevonásával.

2019. december

Sikeresen megvalósult Kőtelek település első Szomszédünnepe. A Nagykörűi helytörténeti közösség decemberi összejövetele is lezajlott, illetve megtartották az első Kerekasztal beszélgetésüket. Szászberek és Zagyvarékas településen megalakult a Helytörténetet kutató közösség.

2019. november

Nagykörűben az év végéhez közeledve is rendületlenül tevékenykedett a Helytörténetet kutató közösség.

2019. október

A Helytörténetet kutató közösség lelkesedése továbbra is fennállt Nagykörűben, minden hónapban megtartják közösségi munkájukat.

2019. szeptember

Nagykörűben a Helytörténetet kutató közösség tovább folytatta tevékenységét.

2019. augusztus

Besenyszögön és Zagyvarékason megrendezésre került az első Szomszédünnep, Újszászon pedig a második Népismereti tábor. A Nagykörűi Helytörténetet kutató közösség továbbra is aktívan tevékenykedett.

2019. július

Lezajlott Besenyszögön a második, Nagykörűben, Újszászon, Zagyvarékason és Szászberken az első Népismereti tábor. Folytatódott Nagykörűben a Helytörténetet kutató közösség munkálkodása.

2019. június

Besenyszögön egy Népismereti tábor megvalósítására került sor. Első alkalommal került megrendezésre Nagykörűben és Szászberek településen a Szomszédünnep.

2019. május

A 120 órás képzés befejeződött, mindenki sikeresen megszerezte a szükséges tanúsítványt.

Nagykörűben megalakult a Helytörténetet kutató közösség.

2019. április

A közösségfejlesztők és a szakmai vezető részére szervezett 120 órás képzés megkezdődött, a kijelölt személyek aktívan részt vesznek az oktatáson.

2019. március

A megbízási szerződések aláírásra kerültek az új közösségfejlesztőkkel.

A közösségfejlesztők és a szakmai vezető részére „kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján akkreditált, legalább 120 óra időtartamú, közösségfejlesztés témájú” szakmai továbbképzés elvégzését írta elő a pályázat. Az ezzel kapcsolatos ajánlatkérés lebonyolításra került.

2019. február

A Magyar Államkincstár által, 2018. decemberben kiküldött, közösségfejlesztőkkel kapcsolatos tájékoztatás következtében a településvezetők úgy döntöttek, hogy nem célterületenként, hanem településenként foglalkoztatnak a továbbiakban közösségfejlesztőket. Ennek következtében minden település új közösségfejlesztő kinevezését kezdeményezte.

2019. január

A rendezvénynaptárak és a cselekvési tervek alapján megkezdődött a közösségi akciók, tevékenységek, programok megtervezése.

2018. december

A közösségi beszélgetések tovább folytatódtak.

Elkészült célterületenként az 1-1 db rendezvénynaptár és cselekvési terv.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében az aloldal megnyitásra került.

2018. november

A közösségi beszélgetések még mindig folyamatosan zajlottak. Közben megtörtént a közösségi felmérés online, illetve személyes formában. Kérdőív segítségével felmérésre kerültek a közösségi igények, mely a rendezvénynaptár elkészítését segíti a közeljövőben.

2018. október

Célterületenként 1-1 fő közösségfejlesztő kinevezése megtörtént. Megkezdődtek a közösségi beszélgetések a „Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projekt kijelölt mentorának vezetésével.

2018. szeptember

Az együttműködési megállapodások a bevont civil szervezetekkel, alapítványokkal aláírása kerültek. A pályázati megvalósítás első tevékenységeként mind a hat településen lebonyolításra kerültek az közösségi interjúztatások, melyet a pályázat előkészítési szakasza előírt a projekt keretében. Az interjúkat 1-2 fő végezte településenként, összesen több mint 70 interjú zajlott le. A lakosok nyitottak és érdeklődőek voltak a pályázat iránt, nem zárkóztak el az intejúztatók elől. A válaszok azonban településenként nagyon eltérőek egymástól, a bevont települések között nagyon nagy eltérések vannak a lakossági összefogások tekintetében. Ezek az adott válaszokból könnyen leszűrhetőek. Az elkészültek közösségi interjúk összefoglalóit a Cselekvő közösségek kiemelt projekt által fenntartott projekt online monitoring rendszerében (OVIMOR) rögzítettünk.

2018 augusztus

A Partnerség kiépítése érdekében, az érintett települések kulturális intézményeivel megkezdődött a pályázattal kapcsolatos együttműködés, megkeresésre kerültek a helyi civil szervezetek. A tervezett együttműködő partnerek részletesen tájékoztatva lettek a projekt céljairól, az elvárt eredményekről. Az együttműködő partnerek mindegyike magának érzi a pályázatot, támogatja a kitűzött célokat.

2018. július

A Magyar Államkincstárral személyes egyeztetés történt, legfőképp a közösségfejlesztők megbízásával kapcsolatosan. A menedzsment folyamatosan végzi a tevékenységét.

2018. június

Az előkészítési feladatok elvégzése folyamatosan zajlik a menedzsment és a szakmai vezető állandó kapcsolattartása mellett. Megtörtént az alapdokumentumok megtervezése a szakmai megvalósításhoz.

2018. május

Az előírt „Helyi Cselekvési Terv és Rendezvénynaptár” elkészítéséhez kapcsolódóan lebonyolításra került a beszerzési eljárás.

A „Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projekt kijelölt mentorával konzultációra került sor, ahol a projektmenedzsment segítséget kért a Kincstárral való szakmai kérdésekben történő, eltérő vélemények kiküszöbölésében.

2018. április

A menedzsment és a szakmai vezetői bemutatkozás megtörtént, az egyeztetések megkezdődtek.

Az első megbeszélések lezajlottak. A Magyar Államkincstárral – mint ellenőrző szervezettel – a kapcsolatfelvétel megtörtént. A feltárt problémák, illetve a Magyar Államkincstárral fennálló szakmai nézeteltérések megbeszélésére sor került.

2018. március

A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 azonosító számú, „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” című projekt 2018. március 01-vel megkezdődött. Az idei évben az ún. előkészítési szakasz folyik, melyben a közösségfejlesztő programok megvalósításához szükséges ismeretek, információk, adatok begyűjtésére fog sor kerülni.

Lezajlott a szakmai vezető és a menedzsment kijelölése.