TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00016

Besenyszög Város belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése

140,00 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Besenyszög Város Önkormányzata TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00016 azonosító számú „Besenyszög Város belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése” című pályázata.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra benyújtott pályázat keretében a pályázatban lehatárolt akcióterületen a csapadékvíz-, belvíz-, és helyi vizek elvezetését biztosító meglévő árokrendszer rekonstrukciója valósul meg. A projekt tartalmazza új csatorna szakaszok megépítését, a meglévő csatornák (és főgyűjtők) rekonstrukcióját (mederkotrás és mederburkolás), átereszek és tiltós műtárgyak megépítését. A tervek alapján Besenyszög településen a Malom, a Hunyadi, a Béke és a Szent István utcákban valósult meg a belvízcsatorna fejlesztése.

A projekt keretében szemléletformálási akciókra is sor került amelyek fő célja, hogy felhívják a figyelmet a vizek helyben tartásának fontosságára.

A tervezett fejlesztés hozzájárul a vizek állapotának javításához, a vizek kártételének elkerüléséhez és segíti az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 08. hó 13. nap

További információ kérhető:

Lázár Norbert pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, palyazat@besenyszog.hu

Események:

2017.07.27.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Besenyszög Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött a Támogatási Szerződés, mely szerint 140.000.000,-Ft támogatás áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.
A Támogatási Szerződés hatálybalépéséről tájékoztattuk a tervezőt. Kezdeményeztük, hogy készítse el a „kivitelezést támogató terveket”.

2018.04.13.

Elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

2018.06.27.

Az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötésre került a nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés.

2018.07.05.

A munkaterület átadás-átvétele megtörtént.

2019.03.31.

Az építés kivitelezés elérte a 25%-os készültségi fokot.

2019.05.31.

Az építés kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot.

2019.10.15.

Az építés kivitelezés elérte a 75%-os készültségi fokot.

2019.11.29.

A munkák előrehaladásával a kivitelező több alkalommal akadályt közölt. A módosításról fedvényterv készült. A műszaki módosítások miatt a vállalkozói szerződés módosítása vált szükségessé.

2019.12.09.

A projekttel kapcsolatban lakossági fórum került megrendezésre, ahol az érdeklődők kérdéseket tehettek fel a kivitelezéssel kapcsolatban a kivitelezőnek, a műszaki ellenőrnek és a megrendelőnek.

2019.12.18.

A kivitelező készre-jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött.

2020.01.15.

Helyszíni bejárás a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében.

2020.01.17.

A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult.

2020.03.18.

Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás megindítása.

2020.07.07.

A vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé vált.

2020.07.30.

A projekttel kapcsolatban sor került a második lakossági fórum megtartására.

2020.08.13.

A projekt fizikai befejezése.

Galéria: