TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00021

Szociális konyha kialakítása Besenyszögön

204,38 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Besenyszög Város Önkormányzata TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00021 azonosító számú „Szociális konyha kialakítása Besenyszögön” című pályázata.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A TOP-4.2.1-15 kódszámú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívásra benyújtott pályázat megvalósítása az Önkormányzat tulajdonában lévő, a település központi részén elhelyezkedő régi TSZ iroda épületét érinti.

A jelenleg használaton kívüli épület földszinti részén kerül kialakításra a szociális főzőkonyha. A projekt keretében az épület földszintjének átalakítása, a szociális főzőkonyha funkcióhoz szükséges helyiségek, helyiség kapcsolatok kialakítása, komplex akadálymentesítése (akadálymentes mosdó, rámpa, lépcső, parkoló, stb. kialakítása), energetikai korszerűsítése (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, megújuló energia, stb.), továbbá az épület bővítése egyszintes, lapos tetős épületrésszel, benne főzőkonyha, mosogató, raktár és ételkiadó funkciókkal valósul meg.

A helyben működő szociális konyha létrehozásával, a fejlesztés eredményeként a településen, a szociális ellátás és az intézményi étkeztetés színvonala jelentősen javulhat.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 10. hó 31. nap

A támogatás mértéke: 100%

További információ kérhető:

Póczik Mónika pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, poczik.monika @besenyszog.hu


Események:

2017.05.30.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Besenyszög Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött a Támogatási Szerződés, mely szerint 120.000.000,- Ft támogatás áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.

2018.02.28.

A Támogatási Szerződés hatálybalépését követően a tervező elkészítette a kiviteli tervdokumentációt.

2018.11.29.

Elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

2019.02.18.

A pályázat megvalósíthatósága érdekében forrásráemelési kérelmet nyújtottunk be az építési költségek fedezetére.

2019.05.15.

A nyertes ajánlattevő ajánlata jelentősen meghaladta a támogatásként rendelkezésre álló forrás összegét, ezért függő hatályú vállalkozási szerződés került aláírásra. A szerződés hatályba lépésének feltétele a forrás rendelkezésre állása.

2019.07.25.

A pályázat megvalósíthatósága érdekében az önkormányzat szerződést kötött beruházási hitel felvételére a szükséges forrás biztosításához.

2019.09.01.

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testületének határozata alapján a kivitelezéshez szükséges saját forrást önerőből (hitelből) biztosítja, ezért a vállalkozási szerződés hatályba lépett.

2020.07.15.

A 2019-ben beadott forrásráemelési kérelmünket a Kormány a 1404/2020 (VII.15.) határozatában 35.999.999.- Ft összeggel támogatta.

2020.12.03.

A fajlagos költségkorlátok maximumáig újabb forrásráemelési kérelem került benyújtásra.

2021.02.26.

Az építés kivitelezés elérte a 25%-os készültségi fokot.

2021.03.12.

Az építés kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot.

2021.03.31.

Az építés kivitelezés elérte a 75%-os készültségi fokot.

2021.05.06.

A Kormány 1247/2021. (V.6.) kormányrendeletében bruttó 48.377.595,- Ft többlettámogatást biztosított a projekt kivitelezésére.

2021.05.30.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént.

2021.09.28.

Az épület megkapta a használatbavételi engedélyt.

2021.10.01.

A szociális konyha megkapta a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolást.

2021.10.20.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálya helyszíni ellenőrzést tartott, majd a szociális konyhát nyilvántartásba vette.

2021.10.31.

A projekt fizikai befejezése.

Galéria: