TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044

Új bölcsőde építése a megye gyermekintézményi kapacitással kevésbé ellátott területén – Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása

267,85 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Besenyszög Város Önkormányzata TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 azonosító számú, Új bölcsőde építése a megye gyermekintézményi kapacitással kevésbé ellátott területén – Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása című pályázata.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A TOP-1.4.1-15 kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra benyújtott pályázat megvalósítása Besenyszög központjában az óvoda tőszomszédságában elhelyezkedő, jelenleg beépítetlen területet érinti.

A projekt célja, hogy a létrehozandó bölcsőde – mint a gyermekek nappali ellátását biztosító intézmény – jelentősen hozzájáruljon a településen a 0-3 éves korú gyermekek védelméhez, és egyidejűleg a GYÁS-ról, GYES-ről a munkaerő piacra visszatérő nők hátrányos helyzetének mérsékléséhez.

A fejlesztés eredményeként Besenyszögön 1 db új, két csoportos Bölcsőde épül 28 férőhellyel, valamint közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódó bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök, informatikai eszközök berendezések beszerzése is megvalósul. Továbbá gyermekpancsoló, parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely kerül kialakításra. A környezettudatosság, és a fenntartható fejlődés érdekében megújuló energiaforrások alkalmazása (napelem) is része a projektnek.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 10. hó 15. nap

A támogatás mértéke: 100%

További információ kérhető:

Lázár Norbert pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, palyazat@besenyszog.hu

Események

2017.05.30.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Besenyszög Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött a Támogatási Szerződés, mely szerint 183.994.265,- Ft támogatás áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.

2017.10.02.

A Támogatási Szerződés hatálybalépését követően a tervező elkészítette a kiviteli tervdokumentációt.

2018.04.13.

Elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

2018.05.11.

A közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatok bontása során megállapításra került, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata jelentősen meghaladta a támogatásként rendelkezésre álló forrás összegét.

2018.07.30.

A pályázat megvalósíthatósága érdekében forrásráemelési kérelmet nyújtottunk be az építési költségek fedezetére.

2018.09.07.

Mivel a pályázat megvalósítására nem áll rendelkezésre elegendő pénzügyi fedezet (a forrásráemelési kérelemről nem született döntés), a közbeszerzési eljárást eredménytelenné kellett nyilvánítani.

2018.12.14.

Feltételes közbeszerzési eljárás került kiírásra a kivitelező kiválasztására.

2019.03.22.

A nyertes ajánlattevő ajánlata jelentősen meghaladta a támogatásként rendelkezésre álló forrás összegét, ezért függő hatályú vállalkozási szerződés került aláírásra. A szerződés hatályba lépésének feltétele a forrás rendelkezésre állása.

2019.06.19.

A 2018. július 30-án beadott forrásráemelési kérelmünket a Kormány a 1361/2019 (VI.19.) határozatában 39.937.214.- Ft összeggel támogatta. A fajlagos költségkorlátok miatt nem a kérelmezett teljes összeget ítélte meg.

2019.07.25.

A pályázat megvalósíthatósága érdekében az önkormányzat szerződést kötött beruházási hitel felvételére a szükséges forrás biztosításához.

2019.09.05.

A kivitelezési vállalkozási szerződés hatályba lépett.

2019.09.09.

A munkaterület átadás-átvétele megtörtént.

2020.03.10.

A fajlagos költségkorlátok módosulása lehetővé tette egy újabb forrásráemelési kérelem benyújtását a korábban meg nem ítélt összeg kérelmezésére.

2020.03.13.

Az építés kivitelezés elérte a 25%-os készültségi fokot.

2020.03.31.

Az építés kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot.

2020.05.29.

Az építés kivitelezés elérte a 75%-os készültségi fokot.

2020.06.22.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént.

2020.08.29.

A bölcsőde megkapta a használatbavételi engedélyt.

2020.09.25.

A bölcsőde megkapta a szolgáltatási nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló dokumentumot.

2020.09.28.

A bölcsőde megkezdte működését.

2020.09.30.

A működéshez szükséges alapvető eszközök beszerzésre kerültek.

2020.10.15.

A projekt fizikai befejezése.

2020.10.20.

A Kormány 1681/2020. (X.20) kormányrendeletében bruttó 15.062.785,- Ft többlettámogatást biztosított a projekt kivitelezésére.

Galéira: