Európai Uniós Projektek Besenyszögön 2014 - 2020

Besenyszög Város belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00016

18-csapviz

140,00 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Besenyszög Város Önkormányzata TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00016 azonosító számú „Besenyszög Város belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése” című pályázata.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra benyújtott pályázat keretében a pályázatban lehatárolt akcióterületen a csapadékvíz-, belvíz-, és helyi vizek elvezetését biztosító meglévő árokrendszer rekonstrukciója valósul meg. A projekt tartalmazza új csatorna szakaszok megépítését, a meglévő csatornák (és főgyűjtők) rekonstrukcióját (mederkotrás és mederburkolás), átereszek és tiltós műtárgyak megépítését. A tervek alapján Besenyszög településen 5678 fm belvízcsatorna fejlesztése valósul meg.

A projekt keretében szemléletformálási akciók is megvalósulnak amelyek fő célja, hogy felhívják a figyelmet a vizek helybentartásának fontosságára.

A tervezett fejlesztés hozzájárul a vizek állapotának javításához, a vizek kártételének elkerüléséhez és segíti az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 08. hó 13. nap

További információ kérhető:

Lázár Norbert pályázati referens

Elérhetőség: 56/487-002, palyazat@besenyszog.hu

Galéria